1、SKH40高速钢:
 
 SKH40高速钢用于制造刮刀、滚齿刀、铣刀、钻头等。
 
 2、SKH40高速钢化学成分
 
 C 1.23——1.33
 
 Mn ≤0.40
 
 Si ≤1.70
 
 Cr 3.80——4.50
 
 Mo 4.70——5.30
 
 V 2.70——3.20
 
 W 5.70——6.70
 
 P ≤0.030
 
 S ≤0.030
 
 Co≤8.00——8.80
 
 3、SKH40高速钢用途
 
 刀具业:刮刀、滚齿刀、铣刀、钻头等
 
 锻造业:锻造模具
 
 螺丝业:六角等打头成型模、牙攻、冲头
 
 
 4、SKH40高速钢价格
 
 模具钢分为国产和进口的价格区间也不同,考虑到钢材在一定时间段内的价格浮动,您可以咨询一下盈钢金属客服,得到实时钢材报价!