EM38模具钢介绍

 
 EM38模具钢为预硬高硬度模具钢(350-410hb)高硬度提高了耐磨性和抗压陷能力,从而提高模具寿命。EM38模具钢是通过连铸工艺生产的微合金钢,钢中硫含量和夹杂含量非常低,从而获得优秀的钢材品质。
 

 EM38模具钢化学成分

      EM38模具钢化学成分
      元素       C        Si       Mn     Cr     Mo       Ni

      成分     0.45    0.33    0.78   1.02   0.2    0.55
 

 EM38模具钢特性

 
 1、优良的抛光性和光蚀刻花性能。
 
 2、优良的机械加工性能。
 
 3、高纯净和优良的各向同性。
 
 4、均一的硬度。
 
 5、极佳的韧性。
 

 EM38模具钢用途

 
 1、热塑性塑料注射模具。
 
 2、热塑性塑料的挤出模具。
 
 3、橡胶模具。
 
 4、吹塑模。